CO2 Prestatieladder

TUIN element streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Onderdeel van ons beleid voor duurzaam ondernemen is deelname aan de CO2 prestatieladder.

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van transportmiddelen en materieel en het gebruik van duurzame energie.

3.A.1 CO2 Footprint 2021

3.A.1 CO2 footprint 2021 6M

3.A.1 CO2 footprint 2020

3.A.1 CO2 footprint 2020 6M

3.A.1 CO2 footprint 2019 (referentiejaar)

3.B.1 CO2-reductie doelstellingen

3.D.1 Keteninitiatief

Klik hier voor informatie op website SKAO

Veiliger werken met VCA

Een van onze organisatiedoelstellingen is het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze eigen medewerkers, en van de werknemers van onze opdrachtgevers en derden.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCAdiploma of -certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig, gezond en met oog voor het milieu aan de slag te gaan.

Lidmaatschap brancheorganisatie VHG

Vanzelfsprekend is TUIN element lid van VHG: dé branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners. Ons lidmaatschap is een waarborg voor gegarandeerde kwaliteit en vakmanschap. VHG betekent namelijk een keurmerk van zekerheid voor een goed aangelegde tuin en de afspraken die we hierover maken.

TUIN element hanteert de algemene voorwaarden en garantiebepalingen van branchevereniging VHG: